Studenci:
Zgłoszeni - 0
Przyjęci - 213
Razem - 213
Wykładowcy:
Zgłoszeni - 0
Przyjęci - 14
Razem - 14

I. Wydział
Tajników Wróżbiarstwa

Rok I: 31/90
Rok II: 0/90
Rok III: 1/90
II. Wydział
Tajemnic Natury

Rok I: 54/90
Rok II: 2/90
Rok III: 0/90
III. Wydział
Kunsztów Czarodziejskich

Rok I: 87/90
Rok II: 4/90
Rok III: 1/90
IV. Wydział
Rzemiosł Praktycznych

Rok I: 31/90
Rok II: 1/90
Rok III: 1/90Po zamku przechadza się czarodziejów

Wolne posady ::: Brak wolnych posad :::Zapisy na studenta
Zaloguj się
Harmonogram roku
Przebieg nauki
Netykieta czatowa
Statut UNM
Władze
Wykładowcy
Studenci
My na Facebooku
Współpraca na FacebookuRozkład zajęć
Prace domowe
Informacje dla
nowych studentów

Usprawiedliwienia
Skargi/propozycjeStwórz teczkę IPM
IPM - Wykładowcy
IPM - Studenci
IPM - Byli wykładowcy
Świadectwa i dyplomy
Puchar Wydziałów
Turniej Trójmagiczny
Tablica WybitnychPub Szych
Biblioteka
Błonia
Boisko
Cieplarnia
Gabinet Rektora
Komnata Tajemnic
Lochy
Pokój życzeń
Sala Lekcyjna
Wielka Sala
Wieża Astronomiczna
Wieża Północna
Zakazany Las
Pokój Wydziału I
Pokój Wydziału II
Pokój Wydziału III
Pokój Wydziału IVAstronomia
Eliksiry
Historia Magii
Klub pojedynków
Latanie na miotle
Mugoloznawstwo
Numerologia
OPCM
ONMS
Starożytne runy
Transmutacja
Wampirologia
Wróżbiarstwo
Zaklęcia
Zielarstwo

Dzienniki z punktacją

Programy nauczaniaBank Gringotta
Ulica Pokątna
Lista zakupówAktualny numer!
Artykuły
Numery Proroka/Meduzy

1562

Opiekun:
Eviline Brown
Prefekt:
Maksymilian Carter
4949

Opiekun:
Asumay Renaldo-Lotman
Prefekt:
Luna Feniks
Prefekci naczelni:

Lily Riddle
Katherine Black
7490

Opiekun:
Jasper McCarthy
Prefekt:
Harry Malinowski
2136

Opiekun:
Alan Moonstone
Prefekt:
Mariko


Przebieg nauki na Uniwersytecie Nauk Magicznych.

1. Po zaakceptowaniu zgłoszenia, kandydat staje się pełnoprawnym studentem.
2. Nauka podzielona jest na trzy lata (każdy rok trwa 12 tygodni).
3. W wakacje odbywają się Letnie Kursy Magii, trwające 8 tygodni.
4. Każdy rok nauki ma przedmioty obowiązkowe oraz opcjonalne.
5. Nauka kończy się zdaniem stażu i napisaniem pracy magisterskiej.

Wydziały i przedmioty kierunkowe:
I. Wydział Tajników Wróżbiarstwa: wróżbiarstwo, starożytne runy, numerologia, astronomia
II. Wydział Tajemnic Natury: opieka nad magicznymi stworzeniami, zielarstwo, eliksiry, astronomia
III. Wydział Kunsztów Czarodziejskich: zaklęcia, obrona przed czarną magią, transmutacja, historia magii
IV. Wydział Rzemiosł Praktycznych: eliksiry, zielarstwo, obrona przed czarną magią, wróżbiarstwo

ROK I
1. Przedmioty obowiązkowe: astronomia, eliksiry, historia magii, latanie na miotle, mugoloznawstwo, numerologia, obrona przed czarną magią, opieka nad magicznymi stworzeniami, starożytne runy, transmutacja, wróżbiarstwo, zaklęcia, zielarstwo.
2. Przedmioty obowiązkowe na poziomie rozszerzonym: na pierwszym roku studenci w każdym wydziale realizują dwa z czterech kierunkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
3. Przedmioty opcjonalne: językoznawstwo, klub pojedynków, łacina, wampirologia oraz inne. Każdy z tych przedmiotów staje się automatycznie obowiązkowym przy czwartej obecności studenta lub w momencie, gdy student wyrazi chęć nauki tego przedmiotu.
4. Zaliczenie roku następuje wtedy, gdy wśród ocen końcowych studenta znajdują się najwyżej 2 trolle. Rektorat może promować osobę z trzema trollami, jeżeli średni wynik z egzaminów przekracza 50%. Jeżeli uczeń ma więcej trolli nie zalicza roku akademickiego i nie otrzymuje świadectwa ukończenia I roku.
5. Świadectwo ukończenia pierwszego roku uprawnia do nauki na drugim roku.

Standardowe Umiejętności Magiczne
1. Standardowe Umiejętności Magiczne są egzaminami podsumowującymi edukację po pierwszym roku na UNM.
2. Są przepustką do drugiej klasy.
3. Obejmują wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty dodatkowe, wybrane przez studenta (jeśli wykładowca przewidział egzamin z przedmiotu dodatkowego).
4. Materiał SUMów obejmuje rok nauki.
5. Student uczęszczający na zajęcia rozszerzone zgodnie z profilem swojego wydziału, jest zobowiązany do zdania SUMów z tego przedmiotu tak na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
6. Świadectwo ukończenia pierwszej klasy otrzyma wyłącznie ten student, którego średnia wyników ze wszystkich SUMów wyniesie minimum 41%.
7. Brak dopuszczenia do egzaminu jest równoznaczny z wynikiem 0%.
8. W przypadku nieobecności na którymkolwiek z egzaminów, student ma prawo wnosić o termin dodatkowy, odpowiadający tak wykładowcy, jak i studentowi. O formie przeprowadzenia egzaminu dodatkowego decyduje wykładowca.
9. Niepodejście do egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem trolla z danego przedmiotu.
ROK II
1. Przedmioty obowiązkowe: astronomia, eliksiry, historia magii, latanie na miotle, mugoloznawstwo, numerologia, obrona przed czarną magią, opieka nad magicznymi stworzeniami, starożytne runy, transmutacja, wróżbiarstwo, zaklęcia i zielarstwo.
2. Przedmioty obowiązkowe na poziomie rozszerzonym: na pierwszym roku studenci w każdym wydziale realizują dwa z czterech kierunkowych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, nierealizowane na pierwszym roku.
3. Przedmioty opcjonalne: językoznawstwo, klub pojedynków, wampirologia oraz inne, ogłoszone wcześniej przez rektorat. Każdy z tych przedmiotów staje się automatycznie obowiązkowym przy czwartej obecności studenta lub w momencie, gdy student wyrazi chęć nauki tego przedmiotu.
4. Zaliczenie roku następuje wtedy, gdy wśród ocen końcowych studenta znajdują się najwyżej 2 trolle, jednakże nie można dostać promocji do drugiej klasy, jeżeli jeden z przedmiotów kierunkowych nie zostanie zaliczony. Osoba z trzema trollami lub więcej nie zalicza roku akademickiego i nie otrzymuje świadectwa ukończenia II roku.
5. Świadectwo ukończenia drugiego roku uprawnia do realizacji stażu na trzecim roku.

Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne
1. Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne są egzaminami podsumowującymi edukację na UNM i są ostatnimi egzaminami pisanymi przez studentów.
2. Są przepustką do trzeciej klasy.
3. Obejmują wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty dodatkowe, wybrane przez studenta (jeśli wykładowca przewidział egzamin z przedmiotu dodatkowego).
4. Materiał owutemów obejmuje rok nauki.
5. Student uczęszczający na zajęcia rozszerzone zgodnie z profilem swojego wydziału, jest zobowiązany do zdania owutemów z tego przedmiotu tak na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
6. Świadectwo ukończenia pierwszej klasy otrzyma wyłącznie ten student, którego średnia wyników ze wszystkich owutemów wyniesie minimum 51%.
7. Brak dopuszczenia do egzaminu jest równoznaczny z wynikiem 0%.
8. W przypadku nieobecności na którymkolwiek z egzaminów, student ma prawo wnosić o termin dodatkowy, odpowiadający tak wykładowcy, jak i studentowi. O formie przeprowadzenia egzaminu dodatkowego decyduje wykładowca. 9. Niepodejście do egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem trolla z danego przedmiotu.

ROK III
1. Rok trzeci jest podsumowaniem nauki na Uniwersytecie Nauk Magicznych.
2. Nauka na trzecim roku jest przeprowadzona w formie stażu z jednego lub dwóch wybranych przez studenta przedmiotów kierunkowych.
3. Staż obejmuje 9 godzin lekcyjnych. Przez pierwszych 5 godzin stażysta jest obecny na zajęciach wykładowcy, natomiast pozostałe 4 godziny przeprowadza samodzielnie (w obecności wykładowcy i pod jego okiem).
4. Daty przeprowadzania zajęć stażowych ustalane są z wykładowcą.
5. Po przeprowadzeniu 9 godzin lekcyjnych, stażysta jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej na zadany przez wykładowcę temat.
6. Wykładowca ocenia pracę, wydaje opinię pozytywną lub negatywną wraz z oceną z sześciostopniowej skali.
7. W przypadku uzyskania opinii pozytywnej, uczeń otrzymuje dyplom informujący o zdobyciu stopnia zawodowego magistra danego przedmiotu i tym samym otrzymuje uprawnienia do nauczania tegoż przedmiotu.
8. W przypadku zaliczenia stażu uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Uniwersytetu Nauk Magicznych, na którym znajduje się podsumowanie całości jego magicznej edukacji.
9. Magister UNM ma pierwszeństwo podczas przyjęć na posadę wykładowcy przedmiotu, którego otrzymał dyplom.

Staż i stopień magistra
1. Każdy uczeń, który pozytywnie ukończył edukację magiczną na Uniwersytecie Nauk Magicznych, tzn. uzyskał świadectwo ukończenia UNM, ma prawo do odbycia stażu na w/w uczelni.
2. Staż ów różni się od III roku tym, że absolwent ma dowolność przy wyborze przedmiotu stażu.
3. Stażysta musi być absolwentem UNM, jednakże nie musi być zapisany na ucznia.
4. O warunkach przyjęcia na staż decyduje wykładowca.
5. Staż obejmuje 9 godzin lekcyjnych. Przez pierwszych 5 godzin stażysta jest obecny na zajęciach wykładowcy, natomiast pozostałe 4 godziny przeprowadza samodzielnie (w obecności wykładowcy i pod jego okiem).
6. Daty przeprowadzania zajęć stażowych ustalane są z wykładowcą.
7. Po przeprowadzeniu 9 godzin lekcyjnych, stażysta jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej na zadany przez wykładowcę temat.
8. Wykładowca ocenia pracę, wydaje opinię pozytywną lub negatywną wraz z oceną z sześciostopniowej skali.
9. W przypadku uzyskania opinii pozytywnej, stażysta otrzymuje dyplom informujący o zdobyciu stopnia zawodowego magistra danego przedmiotu i tym samym otrzymuje uprawnienia do nauczania tegoż przedmiotu.
10. Magister UNM ma pierwszeństwo podczas przyjęć na posadę wykładowcy przedmiotu, którego otrzymał dyplom.

Uzyskaj Pomoc!
SAMOUCZEK
Zadaj pytanie23 czerwca 2018
20.00

Zabawy z Prefektami Naczelnymi
Wielka Sala
(WEJDŹ)

OCENY PROPONOWANE

PROGRAM UNMTVAktualne wydawnictwa
Archiwalne wydawnictwa
Zasoby dodatkowe
Prace dyplomoweNapisał: Perkins Del Alpaka
Zapraszamy do szkolnego Pubu
Szych!
http://applet.chatsm.pl/?room=pu
b_szych

[Odsiej myśli]Kanclerz:
Laura Sloth

Brygada Kanclerska:
-
-
-
-

Wizytacje
Dekrety
Stan dziennikówOpiekun:
Perkins Del Alpaka
Agnieszka Anderson


Zasady
Wyniki i nagrody
Mistrzowie PojedynkówOpiekun:
Agnieszka Anderson

Zasady
Grafik rozgrywek
Puchar


Hogwart.edu.pl jest stroną tworzoną przez fanów i dla fanów, w związku z prowadzeniem strony autorzy nie otrzymują żadnych dochodów. Hogwart.edu.pl nie jest związane z J.K. Rowling, Scholastic Books, Bloomsbury Publishing, Wydawnictwem Media Rodzina ani Warner Bros. Wszystkie materiały związane z książkami J.K. Rowling należą do Scholastic Books (USA), Bloomsbury Publishing (UK) i Wydawnictwa Media Rodzina (PL). Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling. Wszelkie materiały powiązane z filmami o Harrym Potterze należą do Warner Bros. TM oraz © Warner Bros. Ent.
No i działamy zgodnie z RODO Magów, także proszę nas nie pozywać.2005-2018 - www.hogwart.edu.pl | ©CMS by Arsh (Rogacz)
Theme by Asumay Renaldo-Lotman